Begrippenlijst

De volgende begrippen kun je in mijn artikelen tegenkomen

  • Termijndeposito

    Een spaarvorm, waarbij u uw geld voor langere tijd vastlegt tegen een vooraf bepaalde rente.
  • Tijdswaarde

    Tijdswaarde is de waarde (premie) van de optie vanwege een looptijd. Je betaalt (ontvangt bij schrijven) natuurlijk meer voor een optie die nog een jaar loopt dan een optie die morgen afloopt. Dat is vanwege het feit dat de kans dat een aandeel het komende jaar significant stijgt of daalt veel groter is dan de komende 24 uur. De tijdwaarde (de Theta) loopt het eerste gedeelte van de looptijd zeer langzaam (bijna onzichtbaar) uit de optiepremie en pas vanaf in de laatste fase (< 25% van de tijd) voor expiratie loopt deze tijdswaarde er exponentieel (zie grafiek). Bij het schrijven van de optie betekent dus dat de tijdswaarde die je ontvangen hebt met je premie pas op het eind van de periode ‘verdient’ wordt. tijdswaarde
  • Turbo

    De Turbo is net zoals een optie of bijvoorbeeld indexbeleggen een afgeleid financieel product. Er bestaan turbo's voor talloze onderliggende waarden. Zowel aandelen, als valuta, grondstoffen, indices of obligaties. U kunt kiezen uit turbo long en turbo short.