Disclaimer

Lezers van door ons uitgegeven informatie verklaren zich akkoord met onderstaande disclaimer:

Risico’s

U dient de door ons opgestelde informatie niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten.

Aan de door ons opgestelde informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend.

Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de u toegezonden informatie blijven volledig voor uw eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

U bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen. Indien een lezer besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan tot gevolg hebben dat koersverliezen resteren.

Informatie

De artikelen en rapporten worden opgesteld aan de hand van zorgvuldig onderzoek. Hoewel wij uiterste zorgvuldigheid betrachten en gebruik maken van betrouwbaar geachte bronnen kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en / of actualiteit van de gepubliceerde informatie.

De rapporten en selecties zijn niet afgestemd op individueel beleggingsbeleid. Lezers dienen zelf na te gaan of zij ideeën als door ons gepresenteerd als waardevol en passend beschouwen. In geval van onduidelijkheid dan wel vragen hieromtrent raden wij aan contact op te nemen met uw beleggingsadviseur.

Wij behouden ons het recht voor om onze dienstverlening zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

Aanmelden / afmelden nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief wordt enkel verzonden aan degenen die zich daarvoor zelf hebben aangemeld.

De ontvanger van de nieuwsbrief of van andere informatie van verzender verstrekt ondubbelzinnig toestemming aan verzender tot het verzenden van reclame (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code).

Wanneer u onze nieuwsbrief niet meer ontvangt kan dat een gevolg zijn van een volle mailbox. Ook een overactief spamfilter kan ervoor zorgen dat u de nieuwsbrief niet (meer) ontvangt.

Onderaan iedere nieuwsbrief wordt de mogelijkheid verschaft om u snel en eenvoudig uit te schrijven.

Vragen

Voor vragen en opmerkingen over deze disclaimer kunt u hier contact met ons opnemen.

We behouden ons het recht voor zonder notificatie wijzigingen in deze disclaimer aan te brengen. Wij adviseren u daarom deze disclaimer regelmatig langs te lopen.

AEX-Index 
710,55 €  8,27 €  1.18%  
AMX-Index 
1.024,55 €  7,02 €  0.69%  
AScX-Index 
1.410,40 €  17,55 €  1.26%  
NASDAQ 100 
$12,681.42  $404.62  3.30%  
United States Brent Oil Fund, L 
$33.77  $0.4500  1.35%  
Bitcoin USD 
$30,681.80  $1.00  5.84%  
HANG SENG INDEX 
$21,123.93  $426.57  2.06%  
Nikkei 225 
$27,369.43  $587.75  2.19%  
Dow Jones U.S. Completion Total 
$1,755.13  $48.89  2.87%