Begrippenlijst

De volgende begrippen kun je in mijn artikelen tegenkomen

 • A pari

  Verkopen à pari betekent verkopen tegen de nominale waarde.
 • Aandelenemissie

  De uitgifte van aandelen door een bedrijf. Zowel bij de start van een bedrijf als ook tussentijds kunnen aandelen worden uitgegeven. Een onderneming probeert zo kapitaal aan te trekken.
 • Aandelensplit

  Omdat door oplopende koersen een aandeel minder gemakkelijk verhandelbaar kan worden, wordt wel overgegaan tot een split. Dan wordt een aandeel van bijvoorbeeld 1000 euro vervangen door 10 van 100 euro. Dit heeft wel gevolgen voor de nominale waarde van een aandeel.
 • Achtergestelde lening of deposito

  Dit zijn risicovolle leningen en deposito’s, doordat bij u bijvoorbeeld bij een faillissement achter in de rij moet gaan staan. Bovendien is het geld niet altijd gegarandeerd via het depositogarantiestelsel. Ook voor achtergestelde obligaties geldt dat deze bij een faillissement pas worden terugbetaald, nadat de andere schuldeisers hun vordering hebben teruggekregen.
 • AFM

  Dit is de Autoriteit Financiële Markten die direct toezicht houdt.
 • Antwoord 1

  De kans is groot dat je denkt/voelt dat er meer woorden beginnen met een ‘N” dan als derde letter. ‘Nadenken’, ‘Nee’, ‘Niemand’, voorbeelden schieten ons gemakkelijk te binnen. Woorden verzinnen met een ‘N’ op de derde plaats is veel lastiger. ‘Genoeg’ is een mooie, maar weet je er direct nog een paar? Toch bestaan er slechts zo’n 5.500 woorden die beginnen met een ‘N’, terwijl er veel meer dan 10.000 woorden een ‘N’ op de derde plaats hebben staan.
 • Antwoord 2

  Als je naar statistieken gaat kijken, is de kans dat je psychologie studeert groter, dus eigenlijk zou je dit als antwoord moeten geven. Maar omdat de jongen zijn persoonlijkheid meer aanleunt bij die van iemand die Chinese studies doet, omdat hij klein is etc. ga je gebruik maken van een stereotype en ga je waarschijnlijk vermoeden dat hij sinologie studeert. Mensen maken te vaak gebruik van stereotypes en kijken te weinig naar statistische informatie, naar de échte feiten! De representativiteitsheuristiek is dus ook een ware boosdoener.
 • Antwoord 3

  Grote kans dat ze hem dan slechts ‘ietsje’ zachter zetten en jij nog steeds niet geholpen bent. Veel beter is dat je vraagt of ze hem UIT willen zetten. Met “UIT” als referentiepunt (anker) zullen ze hem waarschijnlijk uit dan wel heel veel zachter zetten…
 • Antwoord 4

  Mensen zijn geneigd om de ster en de 4 om te draaien, maar dat is onjuist. Daarmee kun je geen conclusie trekken. I.p.v. op zoek te gaan naar bevestiging (Confirmation) zou je de 3 moeten omdraaien om te zien of er tegenbewijs is.
 • Antwoord 5

  Als je denkt als de meeste mensen, zou je ‘15’ zeggen. Maar je had net zo goed ‘14’ of ‘52’ kunnen zeggen. ‘Nee,’ zul je tegenwerpen, ‘de regel is hier duidelijk, telkens drie erbij!’ Dat kan, maar hoeft niet. De regel had ook kunnen luiden: ‘Het volgende getal moet groter zijn dan het vorige.’ Of vul maar een random getal in.” Wat is er gebeurd? Het viel je op dat er telkens keurig drie bij opgeteld was en bent toen gestopt met kritisch na te denken. Je bent bevestigd… . Je hebt je daardoor laten beetnemen en alle andere mogelijkheden van begin af aan uitgeschakeld.
 • Bearmarket

  Dit is een periode met aanhoudend dalende koersen, de beren (bears) zijn dan sterker dan de stieren (bulls).
 • Benchmark

  De maatstaf, waartegen u uw beleggingen afzet. Het is de kunst om deze benchmark positief te verslaan.
 • Bestensorder

  Dit is een opdracht tegen de koers, die het eerst tot stand komt, nadat de opdracht de beursvloer heeft bereikt
 • Beursindex

  Dit is een mandje van aandelen. Stijgt dit mandje in waarde, dan stijgt de index. Daalt die, dan daalt de index.
 • Bewaarloon

  De kosten, die u worden berekend voor het in bewaring hebben van effecten. Dit is een vast bedrag per fonds of een bepaald percentage van de waarde van uw beleggingen.
 • Bieden en biedkoers

  De biedkoers is de koers die geboden wordt. Een koper probeert tegen deze prijs te kopen. Verkoop is tegen de laatkoers.
 • Bulletlening

  Dit is een lening, die in één keer wordt afgelost aan het einde van de looptijd.
 • Bullmarket

  Dit is een periode met aanhoudend stijgende koersen.
 • Calloptie

  Een calloptie geeft het recht om tegen een bepaalde prijs en uiterlijk op de afloopdatum aandelen te kopen. De putt optie is het recht om te verkopen. Een optie in aandelen heeft betrekking op honderd aandelen. Een optie kan zijn volledige waarde verliezen.
 • Cashflow

  De inkomende en uitgaande kasstroom.
 • Claim

  Een claim geeft bestaande aandeelhouders het recht om met voorrang en tegen inwisseling van oude aandelen relatief goedkoop aandelen te kopen. De claim die hier aan vast zit, kan ook afzonderlijk worden verkocht.
 • Clickfonds

  In essentie wordt bij een clickfonds de waarde vast geklikt op een van te voren aangegeven niveau. Daalt de beurs, dan nog blijft de waarde van de koers in het fonds onveranderd. Stijgt de koers verder, dan zal hij later weer op een hoger niveau kunnen worden vast geklikt.
 • Clientremissiers

  Dit zijn de personen, die de contacten tussen klant en effecteninstelling verzorgen.
 • Closed-end fonds

  Dit is een gesloten fondsen in die zin, dat er geen aandelen of participaties bijkomen of afgaan. Het aantal aandelen ligt vast. Er is alleen de mogelijkheid om aandelen te kopen als er ook beleggers bereid zijn aandelen te verkopen.
 • Commissionair

  De tussenpersoon die een effectenorder doorsluist naar de beurs. Vaak gaat dit online, maar er zijn genoeg banken waar u een beroep op tussenpersonen kunt doen.
 • Coupon

  Coupons zitten aan obligaties gehecht en geven periodiek recht op een couponrente. Vaak jaarlijks, soms halfjaarlijks.
 • Dagorder

  Een dagorder is een opdracht om te kopen of verkopen. Deze opdracht is slechts één dag geldig. Daarna vervalt hij automatisch.
 • DAX

  De XETRA DAX is de belangrijkste aandelenindex van de Duitse Beurs in Frankfurt. De DAX30 is vergelijkbaar met onze AEX.
 • De financiële bijsluiter

  Alle ingewikkelde financiële producten moeten een financiële bijsluiter hebben, om u inzicht te geven in de risico’s.
 • Depositogarantiestelsel

  In Nederland is per persoon maximaal 100.000 euro van het spaargeld bij een bank via het depositogarantiestelsel beschermd.
 • Depositorekening

  Op een depositorekening kunt u tegen een vaste rente voor langere tijd uw geld plaatsen.
 • Derivaat

  Een derivaat is een afgeleid financieel product. Zo kunt u bijvoorbeeld de derivaten opties of Turbo’s kopen in plaats van de onderliggende waarden.
 • Dividend

  Dit is de winstuitkering aan aandeelhouders. De uitkering kan in geld zijn of in nieuwe aandelen, het zogenaamde stockdividend.
 • Doorrollen

  Het doorrollen van een optie houdt in dat een positie in een bijna aflopende optieserie gesloten wordt en tegelijkertijd een nieuwe positie in een langer lopende optieserie geopend wordt. Het doorrollen gebeurt meestal kort voor het aflopen van de optie (expiratie) van de kortlopende optieserie. De belegger wil de bestaande positie voortzetten voor een langere periode. Doorrollen is vooral populair bij beleggers die call optie schrijven op aandelen die ze in het bezit hebben. Op het moment dat de aandelen gestegen zijn, lopen deze beleggers de kans dat ze hun aandelen kwijtraken. Door het doorrollen van de opties naar een optie met een langere looptijd, kan dit vermeden worden.
 • Dow Jones index

  Dit is momenteel de belangrijkste aandelenindex van de wereld en de belangrijkste graadmeter van de New York Stock Exchange, NYSE.
 • Euronext

  Euronext en NYSE GroupSM hebben zich verenigd in NYSE Euronext. Zo is inmiddels een mondiale beursgroep ontstaan.
 • Ex-dividend

  Een aandeel noteert ex dividend, wanneer het te betalen dividend van de koers is afgehaald. De ex dividenddatum gaat vaak ruimschoots vooraf aan het moment, waarop het dividend wordt uitgekeerd.
 • Expiratie

  Afhankelijk van de optie en de looptijd expireren de opties op de derde vrijdag van de maand. Weekopties expireren elke vrijdag van een week.
 • Fibonacci

  Fibonacci is een befaamde wiskundige en koopman uit de dertiende eeuw. Vooral de retracement niveaus van Fibonnaci spelen bij beleggingen een belangrijke rol.
 • Fundamentele analyse

  Analyse gebaseerd op het feitelijke bedrijfsnieuws en –rapportages.
 • Futures

  Dit zijn opties op allerlei onderliggende waarden, zoals obligaties, valuta’s, edelmetalen en beursindices.
 • Gouden aandeel

  Het gouden aandeel geeft de Staat een doorslaggevende beslissingsbevoegdheid bij belangrijke beslissingen, zoals de overname van een onderneming.
 • Green shoe

  Bij een aandelenemissie heeft het uitgiftesyndicaat vaak nog een aantal aandelen achter de hand, die alsnog worden geplaatst, als de uitgifte een succes is. Het kan gaan om 15% van het oorspronkelijk uitgegeven aantal aandelen. Er is een periode van maximaal 30 dagen om deze green shoe optie uit te voeren en zo de koers te ondersteunen. Een andere naam hiervoor is de overtoewijzingsoptie.
 • Huisfonds

  Dit is het eigen beleggingsfonds van een bank. De meeste grootbanken hebben huisfondsen.
 • Indexbeleggen

  Met indexbeleggen volgt u een van te voren gekozen index volledig.
 • Interest

  Samengestelde interest is rente op rente. Als u het geld lang genoeg laat staan, neemt het exponentieel toe.
 • Interim-dividend

  Dit is een tussentijds uitgekeerde dividend.
 • Internetbroker

  Dit is een instelling, waar u online kunt beleggen. Er zijn er vele, zoals Lynx en Binckbank.
 • Laatkoers

  Dit is de koers, waartegen u bereid bent te verkopen.
 • Moody’s

  Dit is een vermaarde kredietbeoordelaar.
 • Nasdaq

  Dit staat voor de National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Op deze beurs worden vooral de aandelen van technologische bedrijven verhandeld.
 • Nominale waarde

  Dit is de waarde, die op een aandeel vermeld staat. In Nederland mag een NV geen aandelen beneden de nominale waarde uitgeven. Verwar dit niet met de koers van een aandeel. Die kan volledig van de nominale waarde afwijken.
 • Obligaties

  Obligaties zijn verhandelbare schuldbewijzen van de Staat of bedrijven. Aan het einde van de looptijd wordt het nominale bedrag uitgekeerd. Tussentijds is de koers onderhevig aan schommelingen.
 • Open-end fonds

  Bij deze fondsen bestaat altijd de mogelijkheid, om tegen een faire koers in of uit te stappen.
 • Pennystock

  Dit zijn aandelen, die nauwelijks meer wat waard zijn op de beurs.
 • Preferente aandelen

  Deze aandelen, de prefs, hebben voorrang op gewone aandelen bij winstuitkering en faillissement van de vennootschap.
 • Private equity

  Private equity (letterlijk: privaat vermogen) is de benaming voor investeerders die buiten de aandelenbeurs om financieel in bedrijven participeren. Een beursgenoteerd bedrijf kan extra aandelen uitgeven op de beurs als het geld nodig heeft, een niet-beursgenoteerd bedrijf kan dat niet. Als een dergelijk bedrijf geldmiddelen nodig heeft kan het deze ophalen bij een bank of bij private investeerders.
 • Putt optie

  Een putt optie is het recht om te verkopen. De calloptie geeft het recht om tegen een bepaalde prijs en uiterlijk op de afloopdatum aandelen te kopen. Een optie in aandelen heeft betrekking op honderd aandelen. Een optie kan zijn volledige waarde verliezen.
 • Reversal split

  Als een koers te laag wordt, bijvoorbeeld een pennystock, worden aandelen wel gebundeld. Zo worden bijvoorbeeld 100 aandelen van 10 ct vervangen door 1 aandeel van 10 euro.
 • Semi-open-end fonds

  Dat betekent niet volledig open en niet volledig gesloten. Anders gezegd, het fonds is gerechtigd om de in- of verkoop van aandelen tijdelijk te staken.
 • Sharpe-ratio

  Dit is een maatstaf uit de klassieke portefeuilletheorie. Het geeft de verhouding weer tussen risico en rendement. Het is bedacht door William F. Sharpe.
 • Short

  U zit short, wanneer u bijvoorbeeld handelt in aandelen, die u niet bezit. Dit kan winstgevend zijn, als u goed zit, bijvoorbeeld wanneer u duur hebt verkocht en relatief goedkoop kunt leveren. Maar het is ook zeer risicovol.
 • Slotdividend

  Dit is het laatste deel van het jaardividend.
 • Stop-loss

  De koers, waartegen u in ieder geval wilt kopen of verkopen. Stel de koers van een aandeel daalt, en u wilt onder de grens van 50 euro verkopen, dan is 50 euro het stop-loss niveau.
 • Termijndeposito

  Een spaarvorm, waarbij u uw geld voor langere tijd vastlegt tegen een vooraf bepaalde rente.
 • Tijdswaarde

  Tijdswaarde is de waarde (premie) van de optie vanwege een looptijd. Je betaalt (ontvangt bij schrijven) natuurlijk meer voor een optie die nog een jaar loopt dan een optie die morgen afloopt. Dat is vanwege het feit dat de kans dat een aandeel het komende jaar significant stijgt of daalt veel groter is dan de komende 24 uur. De tijdwaarde (de Theta) loopt het eerste gedeelte van de looptijd zeer langzaam (bijna onzichtbaar) uit de optiepremie en pas vanaf in de laatste fase (< 25% van de tijd) voor expiratie loopt deze tijdswaarde er exponentieel (zie grafiek). Bij het schrijven van de optie betekent dus dat de tijdswaarde die je ontvangen hebt met je premie pas op het eind van de periode ‘verdient’ wordt. tijdswaarde
 • Turbo

  De Turbo is net zoals een optie of bijvoorbeeld indexbeleggen een afgeleid financieel product. Er bestaan turbo's voor talloze onderliggende waarden. Zowel aandelen, als valuta, grondstoffen, indices of obligaties. U kunt kiezen uit turbo long en turbo short.
 • VIX index

  De VIX-index wordt ook wel een angstmeter genoemd. Hoe beweeglijker de beurs hoe hoger de VIX. Een waarde van 20 in normale tijden loopt dan snel op tot boven de 40.
 • Volatiliteit

  Dit is de beweeglijkheid van een koers of beurs. Hier zijn meerdere maatstaven voor, zoals de VIX.
 • Warrant

  Warrant is een optie. Warrant wordt uitgegeven door een bedrijf of een financiële instelling.
 • Zero bond

  Dit zijn obligaties, die geen rentevergoeding geven, maar tegen een koers onder de nominale waarde worden aangeboden. Uitbetaling tegen de nominale waarde en eventuele koerswinsten betekenen voor u bij verkoop winst. Het is een obligatie waar geen coupons aan zitten
AEX-Index 
723,68 €  3,41 €  -0.47%  
AMX-Index 
949,60 €  4,38 €  -0.46%  
AScX-Index 
1.223,52 €  20,13 €  -1.62%  
NASDAQ 100 
$11,549.69  $237.11  -2.01%  
United States Brent Oil Fund, L 
$26.22  $1.16  -4.24%  
Bitcoin USD 
$17,082.67  $116.44  0.69%  
HANG SENG INDEX 
$19,441.18  $77.11  -0.40%  
Nikkei 225 
$27,885.87  $65.47  0.24%  
Dow Jones U.S. Completion Total 
$1,631.62  $26.66  -1.61%