Begrippenlijst

De volgende begrippen kun je in mijn artikelen tegenkomen

 • Calloptie

  Een calloptie geeft het recht om tegen een bepaalde prijs en uiterlijk op de afloopdatum aandelen te kopen. De putt optie is het recht om te verkopen. Een optie in aandelen heeft betrekking op honderd aandelen. Een optie kan zijn volledige waarde verliezen.
 • Cashflow

  De inkomende en uitgaande kasstroom.
 • Claim

  Een claim geeft bestaande aandeelhouders het recht om met voorrang en tegen inwisseling van oude aandelen relatief goedkoop aandelen te kopen. De claim die hier aan vast zit, kan ook afzonderlijk worden verkocht.
 • Clickfonds

  In essentie wordt bij een clickfonds de waarde vast geklikt op een van te voren aangegeven niveau. Daalt de beurs, dan nog blijft de waarde van de koers in het fonds onveranderd. Stijgt de koers verder, dan zal hij later weer op een hoger niveau kunnen worden vast geklikt.
 • Clientremissiers

  Dit zijn de personen, die de contacten tussen klant en effecteninstelling verzorgen.
 • Closed-end fonds

  Dit is een gesloten fondsen in die zin, dat er geen aandelen of participaties bijkomen of afgaan. Het aantal aandelen ligt vast. Er is alleen de mogelijkheid om aandelen te kopen als er ook beleggers bereid zijn aandelen te verkopen.
 • Commissionair

  De tussenpersoon die een effectenorder doorsluist naar de beurs. Vaak gaat dit online, maar er zijn genoeg banken waar u een beroep op tussenpersonen kunt doen.
 • Coupon

  Coupons zitten aan obligaties gehecht en geven periodiek recht op een couponrente. Vaak jaarlijks, soms halfjaarlijks.