Begrippenlijst

De volgende begrippen kun je in mijn artikelen tegenkomen

  • Gouden aandeel

    Het gouden aandeel geeft de Staat een doorslaggevende beslissingsbevoegdheid bij belangrijke beslissingen, zoals de overname van een onderneming.
  • Green shoe

    Bij een aandelenemissie heeft het uitgiftesyndicaat vaak nog een aantal aandelen achter de hand, die alsnog worden geplaatst, als de uitgifte een succes is. Het kan gaan om 15% van het oorspronkelijk uitgegeven aantal aandelen. Er is een periode van maximaal 30 dagen om deze green shoe optie uit te voeren en zo de koers te ondersteunen. Een andere naam hiervoor is de overtoewijzingsoptie.