Begrippenlijst

De volgende begrippen kun je in mijn artikelen tegenkomen

 • A pari

  Verkopen à pari betekent verkopen tegen de nominale waarde.
 • Aandelenemissie

  De uitgifte van aandelen door een bedrijf. Zowel bij de start van een bedrijf als ook tussentijds kunnen aandelen worden uitgegeven. Een onderneming probeert zo kapitaal aan te trekken.
 • Aandelensplit

  Omdat door oplopende koersen een aandeel minder gemakkelijk verhandelbaar kan worden, wordt wel overgegaan tot een split. Dan wordt een aandeel van bijvoorbeeld 1000 euro vervangen door 10 van 100 euro. Dit heeft wel gevolgen voor de nominale waarde van een aandeel.
 • Achtergestelde lening of deposito

  Dit zijn risicovolle leningen en deposito’s, doordat bij u bijvoorbeeld bij een faillissement achter in de rij moet gaan staan. Bovendien is het geld niet altijd gegarandeerd via het depositogarantiestelsel. Ook voor achtergestelde obligaties geldt dat deze bij een faillissement pas worden terugbetaald, nadat de andere schuldeisers hun vordering hebben teruggekregen.
 • AFM

  Dit is de Autoriteit Financiële Markten die direct toezicht houdt.
 • Antwoord 1

  De kans is groot dat je denkt/voelt dat er meer woorden beginnen met een ‘N” dan als derde letter. ‘Nadenken’, ‘Nee’, ‘Niemand’, voorbeelden schieten ons gemakkelijk te binnen. Woorden verzinnen met een ‘N’ op de derde plaats is veel lastiger. ‘Genoeg’ is een mooie, maar weet je er direct nog een paar? Toch bestaan er slechts zo’n 5.500 woorden die beginnen met een ‘N’, terwijl er veel meer dan 10.000 woorden een ‘N’ op de derde plaats hebben staan.
 • Antwoord 2

  Als je naar statistieken gaat kijken, is de kans dat je psychologie studeert groter, dus eigenlijk zou je dit als antwoord moeten geven. Maar omdat de jongen zijn persoonlijkheid meer aanleunt bij die van iemand die Chinese studies doet, omdat hij klein is etc. ga je gebruik maken van een stereotype en ga je waarschijnlijk vermoeden dat hij sinologie studeert. Mensen maken te vaak gebruik van stereotypes en kijken te weinig naar statistische informatie, naar de échte feiten! De representativiteitsheuristiek is dus ook een ware boosdoener.
 • Antwoord 3

  Grote kans dat ze hem dan slechts ‘ietsje’ zachter zetten en jij nog steeds niet geholpen bent. Veel beter is dat je vraagt of ze hem UIT willen zetten. Met “UIT” als referentiepunt (anker) zullen ze hem waarschijnlijk uit dan wel heel veel zachter zetten…
 • Antwoord 4

  Mensen zijn geneigd om de ster en de 4 om te draaien, maar dat is onjuist. Daarmee kun je geen conclusie trekken. I.p.v. op zoek te gaan naar bevestiging (Confirmation) zou je de 3 moeten omdraaien om te zien of er tegenbewijs is.
 • Antwoord 5

  Als je denkt als de meeste mensen, zou je ‘15’ zeggen. Maar je had net zo goed ‘14’ of ‘52’ kunnen zeggen. ‘Nee,’ zul je tegenwerpen, ‘de regel is hier duidelijk, telkens drie erbij!’ Dat kan, maar hoeft niet. De regel had ook kunnen luiden: ‘Het volgende getal moet groter zijn dan het vorige.’ Of vul maar een random getal in.” Wat is er gebeurd? Het viel je op dat er telkens keurig drie bij opgeteld was en bent toen gestopt met kritisch na te denken. Je bent bevestigd… . Je hebt je daardoor laten beetnemen en alle andere mogelijkheden van begin af aan uitgeschakeld.