Begrippenlijst

De volgende begrippen kun je in mijn artikelen tegenkomen

  • Obligaties

    Obligaties zijn verhandelbare schuldbewijzen van de Staat of bedrijven. Aan het einde van de looptijd wordt het nominale bedrag uitgekeerd. Tussentijds is de koers onderhevig aan schommelingen.
  • Open-end fonds

    Bij deze fondsen bestaat altijd de mogelijkheid, om tegen een faire koers in of uit te stappen.