Analyse

TIP VAN DE WEEK: TIPS

28 december 2021
edwin-van-leeuwen
Auteur

Naar aanleiding van mijn eerdere artikelen over inflatie en investeren in goud kwam ik iets tegen wat zeer interessant kan zijn voor mensen die hun overtollige kas en spaargelden willen beschermen tegen INFLATIE.

De inflatieniveaus (US) hebben hun hoogste punt bereikt in meer dan 30 jaar, daterend uit december 1990. Uit woensdag vrijgegeven gegevens blijkt dat de CPI steeg tot 6,2% Y/Y versus de verwachte consensus van +5,8%.

Hieronder ziet u een grafiek die de recente stijging laat zien en waar de niveaus zich de afgelopen 30 jaar hebben bevonden:

 

Alhoewel ik geen beleggingsadviezen of tips mag geven gaat dit artikel toch over zogenaamde TIPS. Dus dat maakt het allemaal een beetje verwarrend 😉

WAT ZIJN TIPS?

Beleggers die piekeren over inflatiezorgen, kunnen hun toevlucht zoeken bij ETF’s die beleggen in US Treasury Inflation-Protected Securities, of ‘TIPS’. Deze ETF’s zijn beschikbaar op de meeste beleggingsites zoals SAXO, Giro, LYNX etc. Of u vraagt uw bank ernaar.

TIPS zijn speciale Amerikaanse staatsobligaties die beleggers beschermen tegen een verslechtering van de waarde van hun geld. Naarmate de inflatie toeneemt, verandert de prijs van TIPS om zijn reële waarde te behouden. De hoofdsom van een TIPS stijgt met inflatie en daalt met deflatie, zoals gemeten door de consumentenprijsindex. Wanneer een TIPS afloopt, krijgt u de aangepaste hoofdsom of de oorspronkelijke hoofdsom betaald, afhankelijk van wat het hoogste is.

TIPS betaalt een vaste rente. Het tarief wordt toegepast op de aangepaste hoofdsom; dus, net als de hoofdsom, stijgen rentebetalingen met inflatie en dalen met deflatie. Dat is ook wel lekker want op uw spaargeld krijgt u immers te maken met negatieve rente.

VOORBEELD

Stel dat een belegger aan het einde van het jaar $1.000 aan TIPS bezit, met een couponrente van 1%. Als er geen inflatie is ontvangt de belegger voor dat jaar $ 10 aan couponbetalingen. Als de inflatie echter met 2% stijgt, wordt de hoofdsom van $ 1.000 met 2% naar boven bijgesteld tot $1.020. De couponrente blijft gelijk op 1%, maar wordt vermenigvuldigd met de aangepaste hoofdsom van $1.020 om te komen tot een rentebetaling van $10,20 voor het jaar.

Omgekeerd, als de inflatie negatief zou zijn, ook wel deflatie genoemd, en de prijzen met 5% zouden dalen, zou de hoofdsom naar beneden worden bijgesteld tot $ 950. De resulterende rentebetaling zou $ 9,50 over het jaar zijn.

Let op: Op de eindvervaldag zou de belegger echter niet minder dan de belegde hoofdsom van $ 1.000 of een aangepaste hogere hoofdsom ontvangen.

De rentebetalingen tijdens de looptijd van de obligatie moeten worden berekend op basis van een lagere hoofdsom in geval van deflatie, maar de belegger loopt nooit het risico de oorspronkelijke hoofdsom te verliezen als hij tot de vervaldatum wordt aangehouden. Als beleggers TIPS vóór de vervaldatum op de secundaire markt verkopen, ontvangen ze mogelijk minder dan de oorspronkelijke hoofdsom!

BREAKEVEN PUNT

Belangrijk om te weten is natuurlijk welke verwachte inflatiecijfers nu in deze TIPS zijn verwerkt. Dit kan berekend worden met de volgende formule:

VERWACHTE INFLATIE = YIELD TREASURY NOTES* -/- TIPS YIELD

 *zogenaamde Treasury notes (schatkistpapier/ staatsobligaties) zijn een schuldbewijzen van de Amerikaanse overheid met een vaste rentevoet en een looptijd tussen twee en tien jaar.

 Het 5-jaars TIPS/Treasury Breakeven-tarief wordt dus berekend als het verschil tussen het 5-jaars schatkisttarief en het 5-jaars TIPS tarief. Marktdeelnemers gebruiken deze waarde als wat zij denken dat de verwachte inflatie in de komende 5 jaar gemiddeld zou moeten zijn.

Op 23 december 2021 was de 5-jaars treasury (bron: treasury.gov) 1,25%. Het 5-jaars schatkistinflatie-geïndexeerde veiligheidstarief tarief (TIPS-tarief) was op diezelfde datum -/- 1,47%. Dit maakt het verwachte inflatiecijfers dus 2,72%.

De TIPS handelen dus momenteel op een negatief rendement omdat staatsobligaties onder de verwachte inflatie worden verhandeld. Want uw staatsobligatie 1,25% oplevert maar de inflatie is 2,72% dat is uw voor inflatie gecorrigeerde rendement (TIPS) daarmee negatief (1,47%).

Dus als u verwacht dat de inflatie de komende 5 jaar hoger zal zijn dan 2,72 %, zou u kunnen overwegen TIPS te kopen om zo een (deel) van uw spaargeld te beschermen tegen inflatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de historische verwachte Breakeven inflatiecijfers (TIPS):

 

break-even-inflatie-rate
(Bron: fred.stlouisfed.org)

WELKE ETF KOPEN?

Wanneer u besluit een TIPS te kopen, dan is de meeste bekende (en meest verhandelde) de: iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Website: ishares.com/us/products/239450/ishares-05-year-tips-bond-etf.

Deze iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF streeft ernaar de beleggingsresultaten te volgen van een index die is samengesteld uit tegen inflatie beschermde Amerikaanse staatsobligaties met een resterende looptijd van minder dan vijf jaar.

De resultaten van deze ETF ziet er als volgt uit (bron: website)

average-returns

 

We zien dus dat het rendement YTD in 2021 net als de inflatie boven de 6% bedroeg.

Dus deze ETF toont zich daarmee daadwerkelijk een hedge tegen inflatie.

Het koersverloop van deze ETF ziet er als volgt uit (laatste jaar):

ishare-0-5-year-tips-bond-etf

 

We zien dus dat de ETF vanwege de oplopende inflatie is gestegen van $104,25 naar $105,49 = 1,1% rendement of zelfs in. November naar $107 (+ 2,4%), met daarnaast ook nog periodieke dividenduitkeringen:

distributieschema-eft-inflatie

Totaal: $4,39

RISICO’S

TIPS kunnen stabiele beleggingen zijn vanwege hun lage relatieve marktrisico en lage inflatierisico. TIPS zijn echter geen gegarandeerde beleggingen en prijzen kunnen fluctueren, net als bij conventionele obligaties. Wanneer de inflatie minder is dan verwacht dan wel deflatie optreedt zullen de rente-inkomsten natuurlijk afnemen. Echter zoals gezegd zal de hoofdsom uiteindelijk in zijn geheel terugbetaald worden.

Wat wel belangrijk is om te weten is dat de STIP genoteerd is in dollars en u dus een currency risico loopt. Omdat te vermijden kunt u ook de ETF: iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged bijvoorbeeld aanschaffen.  U kunt gewoon binnen uw beleggingsrekening verschillende TIPS ETF selecteren. En voor uzelf besluiten welke het beste bij u past. Ik heb zowel de $ als de EUR gekocht.

CONCLUSIE

Wat mij betreft is het investeren in een TIPS -ETF voor mij een goede belegging ten aanzien van mijn liquide (overtollige) spaargelden die ik niet in aandelen of andere beleggingsvormen heb geïnvesteerd. Immers met de hedendaagse gelddrukpersen constant aan, de stimuleringsmatregelen en de schaarste van grondstoffen zie ik eerder hogere inflatie komen dan lagere.

Met deze investering creëer ik een mooie hedge mocht de inflatie te veel gaan oplopen. En zo niet? Jammer dan, maar met spaargeld had ik sowieso ook niets verdiend.

 

LET OP! DIT IS GEEN BELEGGINGSADVIES! BELEGGEN GAAT ALTIJD GEPAARD MET GROTE RISICO’S. OOK KUNT U UW INLEG GEHEEL KWIJTRAKEN.
Dit artikel geeft puur en alleen de persoonlijke mening van de schrijver weer, gebaseerd op de informatie op dat moment. Het is niet als een alwetend advies bedoeld maar slechts als algemene informatie en het is uw eigen verantwoordelijkheid wat u met deze informatie doet. De schrijver aanvaardt geen aansprakelijkheid vanwege deze mening. Beleg nooit met geleend geld en weet dat er altijd grote risico’s zijn verbonden aan beleggen.
Voor meer informatie, lees altijd onze algemene disclaimer op onze website.

edwin-van-leeuwen
Nog geen lid van Let's Roar en zowel deze als alle toekomstige analyses en cursussen krijgen? Meld je aan!
knop
Bekijk meerdere analyses

DIT IS GEEN BELEGGINGSADVIES! BELEGGEN GAAT ALTIJD GEPAARD MET GROTE RISICO’S. OOK KUNT U UW INLEG GEHEEL KWIJTRAKEN.
Dit artikel geeft puur en alleen de persoonlijke mening van de schrijver weer, gebaseerd op de informatie op dat moment. Het is niet als een alwetend advies bedoeld maar slechts als algemene informatie en het is uw eigen verantwoordelijkheid wat u met deze informatie doet. De schrijver aanvaardt geen aansprakelijkheid vanwege deze mening. Beleg nooit met geleend geld en weet dat er altijd grote risico’s zijn verbonden aan beleggen.
Voor meer informatie, lees altijd onze algemene disclaimer op onze website.

AEX-Index 
723,68 €  3,41 €  -0.47%  
AMX-Index 
949,60 €  4,38 €  -0.46%  
AScX-Index 
1.223,52 €  20,13 €  -1.62%  
NASDAQ 100 
$11,549.69  $237.11  -2.01%  
United States Brent Oil Fund, L 
$26.22  $1.16  -4.24%  
Bitcoin USD 
$17,053.52  $2.99  0.02%  
HANG SENG INDEX 
$19,459.75  $18.57  0.10%  
Nikkei 225 
$27,756.94  $128.93  -0.46%  
Dow Jones U.S. Completion Total 
$1,631.62  $26.66  -1.61%