Cursus Optiestrategie

Les 2: Gedekte Call

edwin-van-leeuwen
Auteur

Deze strategie volgt wanneer je met je huidige aandelen genoegen neemt met een bepaald rendement maar je wel het neergaande risico deels wilt beperken. Of wanneer je periodiek inkomen wilt genereren op aandelen die je toch al hebt.

Het voordeel is dat je weliswaar je winst op je aandelen limiteert maar dat je daar een (periodieke) premie voor krijgt in de vorm van de periodieke geschreven calloptie.

In principe is deze strategie qua uitkomst precies hetzelfde als de Cash Secured PUT uit deel 1.

Een gedekte call is een populaire optiestrategie die wordt gebruikt om inkomsten te genereren bij beleggers die verwachten dat de aandelenkoersen op korte termijn niet veel verder zullen stijgen en die dan een bepaald vast inkomen prevaleren.

Ten opzichte van het hebben van aandelen, is deze strategie minder risicovol. Bij een dalende markt verlies je met deze strategie minder.

 

Gedekte Call

gedekte-callDeze optiestrategie is minder risicovol ten opzichte van het puur houden van de aandelen. Het grootste risico ten opzichte van puur de aandelen hebben is dat je bij een plotselinge forse stijging van het aandeel ‘minder’ wint. Je kunt bij deze strategie minder verliezen maar ook soms minder winnen, maar dat zoals gezegd alleen wanneer het aandeel plotseling zeer hard stijgt. Maar dan nog heb jij dan genoeg rendement.

Hoe ziet deze optieconstructie eruit?

Stel het aandeel ASML staat redelijk hoog (€750) en je hebt het aandeel wel in de portefeuille maar je wilt eigenlijk meer een ‘gegarandeerd’ resultaat dan dat je speculeert op wederom een koersexplosie.

Je neemt bijvoorbeeld genoegen met een rendement op ASML van ongeveer 4% in de komende 2 maanden. Dat is op een jaarbasis nog steeds meer dan 23% rendement bij gelijkblijvende koers.

Wat we concreet doen is we schrijven een kortlopende calloptie ‘out of the money’ (OTM) op aandelen die we al in bezit hebben. In dit geval ASML die nu op €750 genoteerd staat. We pakken een kortlopende optie, van rond de 2 maanden. De reden voor een kortlopende optie is tweeledig. Namelijk de tijdswaarde van de optiepremie *(zie toelichting) loopt er zo relatief snel eruit en met een volatiel aandeel kun je beter de premie periodiek in stapjes ‘verdienen’ dan lang wachten.

We nemen daarvoor de optie die een ‘paar’ procent boven de huidige koers ligt.

We nemen dan bijvoorbeeld de optie €780 die expireert op 21 augustus waarvoor we €29 euro ontvangen. Die €29 (is puur de tijdswaarde omdat de optie out of the money is).

Actie: Schrijf ASML CALL 21 augustus €780,-.

Wat doen we?

De optiepremie die we ontvangen is dus €29 = 3,8% van de waarde.

Stel we hebben 100 aandelen ASML (waarde totaal €75.000) en we schrijven de calloptie ASML 21 augustus CALL €780. We ontvangen daar dan €2.900 premie voor de komende 2 maanden voor.

optiestrategie

LET OP!

Omdat de koers van ASML absoluut gezien hoog is, kunnen ook aandelen worden genomen die qua aanschaf lager zijn (bijvoorbeeld ArcelorMittal) zodat de investering ook lager wordt. Ook zou in plaats van aandelen langlopende opties kunnen worden gekocht, maar dat behandelen we in “opties in plaats van aandelen”.

Er zijn nu 5 scenario’s:

Scenario 1

Het aandeel blijft gelijk en eindigt op 21 augustus op een koers rond de €750. In dit geval incasseer je de ontvangen premie en heb je 3,8% meer rendement in twee maanden tijd (= 23% op jaar basis) en je schrijft opnieuw de optiepremie voor de komende 1 of 2 maanden.

Resultaat = 😃

Scenario 2

Het aandeel stijgt licht (4%) naar €780,- en in dit geval incasseer je ook de gehele ontvangen premie en heb je ook nog extra een rendement van €780 – €750 = €30 *100 = €3.000 + €2.900 = €5.900 = 8% rendement in 2 maanden tijd op je investering.

Resultaat = 🤩

Scenario 3

Het aandeel stijgt fors (15%) naar €862,50. In dit geval incasseer je ook de gehele ontvangen premie en het extra rendement van €780 – €750 = €30 *100 = €3.000 + €2.900 = €5.900 = 8% rendement in 2 maanden tijd op je investering. ECHTER wanneer je de optie niet had geschreven dan was jouw winst €112,50 per aandeel geweest en had je de hele stijging van 15% hebben gehad (in plaats van de 8%). Maar zoals we ons hadden voorgenomen, genoeg = genoeg en als we deze strategie handhaven komen er genoeg kansen om out te performen.

Resultaat = 😐

Scenario 4

Het aandeel daalt licht naar bijvoorbeeld €725,-. Dit is dus een verlies op je aandeel van €30 (3,3%). Echter jouw calloptie loopt waardeloos af en je mag de gehele premie van €29 per aandeel houden zodat je geen verlies hebt geleden op je aandelen bezit en zelfs nog een beetje wint

Resultaat = 🙂 

Scenario 5

Het aandeel crasht naar €500,-, tja dat is balen. Dan heb jij een verlies van €250 per aandeel. Maar die had je ook gehad zonder de geschreven calloptie en kun je de premie van €29 als een doekje tegen te bloeden zien. Zoals gezegd dient de optieconstructie als risico mitigerende maatregel ten opzichte van de positie zonder de optie.

Resultaat = 😐

Variant om risico verder te beperken.

Scenario 5

Je had een stop/loss order kunnen inzetten bij de aandelenpositie op bijvoorbeeld €650, dan was je verlies aanzienlijk lager geweest en had de ontvangen premie van €29 een significant deel van het verlies nog gedekt ook.

Conclusie

gedekte-callLet op! Deze optieconstructie is alleen risicovrij ten opzichte van de situatie dat je de aandelen daadwerkelijk in bezit hebt.
Het grote voordeel bij deze calloptieconstructie is, dat ook bij een relatief stabiele markt (lichte bewegingen) je extra inkomen verdient door deze premie. Overigens is deze tweede strategie qua rendement gelijkwaardig aan de eerder besproken Cash Secured PUT.

gedekte-callNOTE! In cursus drie en vier worden van deze strategie complexere variaties en alternatieven besproken waarbij je met minder investeringen een hoger rendement behaalt en periodiek inkomen kunt vergaren vanuit je beleggingsportefeuille.

Tijdswaarde

tijdswaardeTijdswaarde is de waarde (premie) van de optie vanwege een looptijd. Je betaalt (ontvangt bij schrijven) natuurlijk meer voor een optie die nog een jaar loopt dan een optie die morgen afloopt. Dat is vanwege het feit dat de kans dat een aandeel het komende jaar significant stijgt of daalt veel groter is dan de komende 24 uur. De tijdwaarde (de Theta) loopt het eerste gedeelte van de looptijd zeer langzaam (bijna onzichtbaar) uit de optiepremie en pas vanaf in de laatste fase (< 25% van de tijd) voor expiratie loopt deze tijdswaarde er exponentieel (zie grafiek). Bij het schrijven van de optie betekent dus dat de tijdswaarde die je ontvangen hebt met je premie pas op het eind van de periode ‘verdient’ wordt.

Doorrollen

Doorrollen: Stel dat het aandeel in de eerste week al naar de €800 knalt. Dan heb je op dat moment nog niets verdient aan de tijdswaarde (de €29) sommige mensen gaan dan in paniek de optie sluiten omdat daar een optisch verlies lijkt. DIT MOET JE NIET DOEN.

Je moet deze positie in het geheel bekijken met de winst op jouw portefeuille. Je moet op dat moment gewoon de optie laten staan en wachten toch vlak voor 21 augustus wanneer je tenminste de gehele tijdswaarde van €29 hebt verdiend (+ plus de winst naar €800). De optie sluiten is immers zeer risicovol na een stijging omdat het aandeel ook weer kan dalen daarna…

Doorrollen (dus huidige optie sluiten en nieuwe schrijven) doe je alleen wanneer het aandeel is gezakt en jij een verlies hebt op je aandelenpositie (en een winst op je optiepositie). Wanneer jij na een maand ongeveer 80% van de hele premie van €29 kunt incasseren dan zou je deze kunnen sluiten en een nieuwe (met lagere prijs en maand later) kunnen schrijven waarmee je dan weer premie ontvangt. Het moment of/ wanneer is puur fingerspitzengefühl. In ieder geval moet je met deze nieuwe premie tenminste je verlies op de portefeuille moeten kunnen goedmaken.

Les 3 t/m 12 kun je bekijken als lid! Bekijk de voordelen die een lidmaatschap met zich meebrengen via onderstaande button!
knop
edwin-van-leeuwen
Of blijf op de hoogte van de laatste updates

DIT IS GEEN BELEGGINGSADVIES! BELEGGEN GAAT ALTIJD GEPAARD MET GROTE RISICO’S. OOK KUNT U UW INLEG GEHEEL KWIJTRAKEN.
Dit artikel geeft puur en alleen de persoonlijke mening van de schrijver weer, gebaseerd op de informatie op dat moment. Het is niet als een alwetend advies bedoeld maar slechts als algemene informatie en het is uw eigen verantwoordelijkheid wat u met deze informatie doet. De schrijver aanvaardt geen aansprakelijkheid vanwege deze mening. Beleg nooit met geleend geld en weet dat er altijd grote risico’s zijn verbonden aan beleggen.
Voor meer informatie, lees altijd onze algemene disclaimer op onze website.

AEX-Index 
723,68 €  3,41 €  -0.47%  
AMX-Index 
949,60 €  4,38 €  -0.46%  
AScX-Index 
1.223,52 €  20,13 €  -1.62%  
NASDAQ 100 
$11,549.69  $237.11  -2.01%  
United States Brent Oil Fund, L 
$26.22  $1.16  -4.24%  
Bitcoin USD 
$17,053.52  $2.99  0.02%  
HANG SENG INDEX 
$19,459.75  $18.57  0.10%  
Nikkei 225 
$27,756.94  $128.93  -0.46%  
Dow Jones U.S. Completion Total 
$1,631.62  $26.66  -1.61%