Extern nieuws - Belegger.nl

ESG-beleggen vormt geweldige kans

31 mei 2022

Deze maand vond de Morningstar Investment Conference U.S. plaats in Chicago. Met ongeveer 2500 bezoekers mag dit gerust een van de wereldwijd meest vooraanstaande bijeenkomsten voor beleggers worden genoemd. Uiteraard bleven de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen niet onbesproken. We noteerden de belangrijkste opmerkingen voor u.

Het nieuwe actieve beleggen

De aftrap werd gegeven door Morningstar-topman Kunal Kapoor. Hij plaatste duurzaamheid in het kader van een bredere ontwikkeling die hij ziet, namelijk die van de actieve personalisatie van beleggingsportefeuilles, oftewel een juiste afstemming van de beleggingen op de specifieke situatie en wensen van de individuele belegger.

Hij noemde dat het nieuwe actieve beleggen. Het is een logische gedachte om duurzaamheid hierbinnen te plaatsen, omdat weinig zaken in de beleggingswereld zo persoonlijk zijn als de visie op wat duurzaam is en wat niet. Kapoor omschreef deze trend richting personalisatie, waarvan duurzaamheid dus een onderdeel is, als een kans voor de financiële industrie. Een stelling die werd onderschreven door Jenny Johnson, de CEO van fondshuis Franklin Templeton.

Volgens haar vormt ESG-beleggen een geweldige kans voor de beleggingsindustrie ‘aangezien beleggers steeds meer ook emotioneel betrokken zijn bij hun beleggingen en willen weten dat hun geld ten goede wordt aangewend. Het gaat over risico, rendement en impact’. Bovendien denkt zij niet dat je rendement voor impact hoeft op te geven.

Veelgehoorde misvatting

Dat duurzaamheid en rendement niet hand in hand kunnen gaan, is een veel gehoorde misvatting en ook Morningstar heeft al diverse onderzoeken gepubliceerd waarin het tegendeel wordt aangetoond. De transitie van de economie naar een duurzamer model biedt beleggers ook enorme kansen. Dat constateert ook Alex Osborne-Saponja, werkzaam bij Sustainalytics.

“Als u de afgelopen vijf jaar in een schone technologie of een koolstofarm bedrijf of fonds had geïnvesteerd, zou u een rendement van 107% op uw investering hebben gehad. Dat wil niet zeggen dat u geen rendement zou hebben gehad als u alleen in fossiele brandstoffen had geïnvesteerd, maar dat zou zo’n 32% zijn geweest. U hoeft geen klimaatwetenschapper te zijn om te weten dat een investeringsrendement van 107% veel hoger is dan 32%.”

De beweging naar een schonere en duurzamere economie is ook waarneembaar in ons dagelijks leven. Als consument krijgen we een steeds grotere keuze in duurzamere producten en diensten. Volgens Erin Lash, hoofd aandelenresearch voor de consumentensectoren bij Morningstar, is dat een trend die duidelijk onder consumenten leeft.

‘Voorliefde voor milieuvriendelijke en eerlijke bedrijven’

“Consumenten hebben een voorliefde voor milieuvriendelijke en eerlijke bedrijven. Bedrijven die niet investeren in producten die aansluiten bij die trend zullen uiteindelijk zeker buiten beschouwing worden gelaten. Bovendien zijn er besparingen te behalen voor bedrijven door een pad naar een CO2-neutrale wereld na te streven. Dat kan door het optimaliseren van leveringsroutes, het gebruik van minder middelen of het minimaliseren van verspilling. Die besparingen kunnen worden doorgesluisd naar andere delen van het bedrijf.”

Om de volledige transitie naar schone energiebronnen te maken zijn echter nog aanzienlijke investeringen nodig. Zo wees Travis Miller, senior aandelenanalist voor de olie- en nutssector bij Morningstar, erop dat het succes van die transitie uiteindelijk afhangt van hoe snel de gigantische investeringen gaan plaatsvinden die nodig zijn in de nieuwe energie-infrastructuur.

“De kosten voor oplossingen voor schone energie waren nog maar 10 jaar geleden verschrikkelijk hoog. De niet-concurrerende technologieën bestonden alleen vanwege overheidssubsidies. De veranderingen in sectoren als de automobielindustrie, nutsbedrijven, energie-efficiëntie en water hebben geleid tot een enorm aantal kansen die niet langer afhankelijk zijn van overheidsbeleid”, zo duidde Steven Libratore, hoofd ESG & Impact binnen het vastrentende team van Nuveen.

‘Nog veel langer van olie afhankelijk dan we hopen’

Libratore schetst daarbij een beeld dat de transitie in gang is gezet en financiering vooral uit de particuliere hoek gaat komen, gedreven door de (rendements)kansen die hier liggen. Miller hield het publiek daarentegen voor dat we nog veel langer en in veel grotere mate van olie afhankelijk zullen blijven dan we nu denken of hopen.

Zo is de overstap naar elektrische auto’s niet genoeg om naar een klimaat-neutrale economie te gaan. De transitie zal veel breder plaats moeten vinden. De vraag naar olie zal hoe dan ook op een relatief hoog niveau blijven de komende jaren door vraag vanuit andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld plastics.

Wie moet er anders in beleggen?

Maar moeten beleggers dan alleen nog maar beleggen in duurzame bedrijven? Lucas White van GMO wierp het balletje op om toch maar in oliebedrijven belegd te blijven. Want wie zou er anders in deze bedrijven gaan beleggen…? Het is beter als duurzame beleggers ze bewegen de transitie te maken, dan dat beleggers die zich geen zorgen maken over het klimaat er de scepter gaan zwaaien. Dat zou volgens hem alleen maar leiden tot een minder duurzame uitkomst.

Hoewel duurzaamheid een rode draad genoemd mag worden in de conversaties en presentaties op de conferentie was het opmerkelijk om te zien hoe weinig duurzaamheid terugkwam in het reclamemateriaal dat de fondshuizen hadden klaarliggen in hun beursstands.

Europese fondsbeleggers in betere positie

Waar in Europa op conferenties vrijwel ieder fondshuis zo goed mogelijk wil laten zien welke mogelijkheden zij hebben voor duurzame beleggers, waren fondshuizen die duurzame fondsen etaleerden hier veruit in de minderheid. Europese fondsbeleggers lijken uit een breder duurzaam fondsenaanbod te kunnen kiezen dan Amerikaanse. Ook op dat gebied is de transitie nog niet ten einde.

Ronald van Genderen, CFA
is fondsanalist bij Morningstar Benelux

AEX-Index 
652,46 €  0,4200 €  0.06%  
AMX-Index 
880,84 €  2,25 €  -0.25%  
AScX-Index 
1.125,58 €  9,20 €  -0.81%  
NASDAQ 100 
$11,310.33  $263.63  2.39%  
United States Brent Oil Fund, L 
$29.80  $0.2100  0.71%  
Bitcoin USD 
$19,227.74  $56.06  0.29%  
HANG SENG INDEX 
$16,211.12  $69.10  -0.42%  
Nikkei 225 
$26,890.58  $116.38  -0.43%  
Dow Jones U.S. Completion Total 
$1,569.70  $29.12  1.89%