Achtergrond

Het voorspellen van de Beurs

21 oktober 2021
edwin-van-leeuwen
Auteur

Kunnen we de beurs voorspellen?

Veel experts en analisten denken van wel, maar dat is natuurlijk totale onzin. Een beurskrach aan zien komen is slechts voor weinigen weggelegd.
En wie had gedacht dat de beurs na corona zó snel en enorm zou opveren?

aandelenkoers

Is beleggen dan allemaal geluk? Kunnen we beter een chimpansee voor ons laten beleggen? Blijkbaar wel en dat heeft te maken met het feit dat een chimpansee niet probeert de toekomst in te schatten.

En dat laatste is misschien wel het belangrijkste, want beleggen kan wel degelijk gefundeerd en betrouwbaar plaats vinden.

Met Let’sRoar proberen wij juist niet te voorspellen, maar gaan wij uit van gefundeerde en economische grondslagen in combinatie met betrouwbaarheidsanalyses en statistieken. Wij beleggen voor de lange termijn, met natuurlijk heus wel eens een buitenkansje op de korte termijn 😉

Hoe kunnen we statistiek gebruiken bij beleggen?

Daarvoor gaan we even terug naar de schoolbanken en behandelen we het fenomeen normale verdeling.

De normale verdeling is een wiskundig mode/ en kansverdeling die beschrijft hoe data verspreid zijn. Normaal verdeelde data hebben de volgende eigenschappen:

  • Uitkomsten rond het gemiddelde zijn het waarschijnlijkst
  • Hoe verder waardes van het gemiddelde af liggen, hoe onwaarschijnlijker deze voorkomen
  • Waardes boven en onder het gemiddelde zijn even waarschijnlijk.

Met dit model kan men inderdaad met een zekere betrouwbaarheid statistisch voorspellen wat de waardes kunnen zijn.

Normale verdeling ziet er als volgt uit:

Normaal-verdeling

Wat deze Gaus curve weergeeft is dat in 68,2% van de gevallen de waardes binnen één keer de standaarddeviatie vallen. Overigens Standaarddeviatie (of standaardafwijking) is een term uit de statistiek. Het vertelt iets over de kans dat een waarde zich binnen een bepaalde range zal bewegen.

Als we verder gaan dan zien we dat met een betrouwbaarheid van 95,8% de waardes zich tussen twee keer de standaarddeviatie zullen bewegen.

Bij een normale verdeling vallen grofweg 2 van de 3 waarnemingen in de range van +1 of -1 de standaarddeviatie en 19 van de 20 waarnemingen in de range van + 2 of – 2 de standaarddeviatie

Hoe kunnen we de normale verdeling dan gebruiken voor onze beleggingsstrategie?

Nou als volgt, als we er van uit gaan dat de beurs zich als een normale verdeling gedraagt en we de volatiliteit (=standaarddeviatie) weten dan kunnen we inderdaad met een zekere betrouwbaarheid voorspellen hoe de koersen van aandelen zich kunnen gaan bewegen.

edwin-van-leeuwen
Blijf op de hoogte van mijn analyses en het laatste beleggingsnieuws!

Gedraagt de beurs zich normaal?

Als we van een bepaald aandeel of index de volatiliteit kennen, kunnen we de verwachte koers van dit aandeel -met ene zekere betrouwbaarheid inschatten. Wanneer een aandeel een volatiliteit van 15% heeft, betekent dit dat het aandeel over een jaar tussen de -15% en +15% zal staan met een waarschijnlijkheid van 68,3%.

Het betekent ook dat het aandeel tussen de -30% en +30% zal staan over een jaar met een waarschijnlijkheid van 95,4%. Dit is inderdaad afgeleid van de normale verdeling.

We kunnen dit zelfs terugrekenen naar andere periodes. Als we de bewegelijkheid van een maand willen inschatten doen we dat aan de hand van de volgende methode:

Formule

Dus als we het aandeel X van € 100 met een volatiliteit van 20% nemen dan zal met een waarschijnlijkheid van 68,3% de koers zich in het komende jaar tussen de € 80 en € 120 bewegen. Voor een periode van een maand is dit dan √ (30/365) * 20% = 5,7. Dus de koers zal dan liggen tussen 105,7 en 94,3

Grafisch ziet het er als volgt uit:

Koers-voorspelling
Deze (betrouwbare) voorspellingen kunnen uitermate handig zijn bij het uitzetten van bepaalde optiestrategieën en het genereren van inkomen (zie cursussen Let’sRoar)

Ik heb aan de hand van alle data van de AEX van de laatste 25 jaar – dus zowel de dagelijkse stand als de volatiliteit – getoetst of de AEX zich inderdaad “normaal gedraagt” en het blijkt dat de koersbewegingen binnen 1 keer de standaarddeviatie in de praktijk veel vaker voorkomen dan 68%. Zie tabel:

Namelijk bijna 80% van alle koersbewegingen vallen steeds binnen de volatiliteit. Dit is goed nieuws omdat we daarmee de betrouwbaarheid verhogen

Dit komt overeen met een eerder gepubliceerd onderzoek Tastytrade die liet zien dat voor alle S&P 500 aandelen in de afgelopen 2 jaar het percentage in werkelijkheid boven de 79% ligt en voor indexen (S&P 500 en Russel 2000) zelfs op 83%.

Grafiisch ziet dat er als volgt uit:

De reden overigens dat de beurs zich ‘minder normaal’ gedraagt heeft een aantal redenen. De belangrijkste is dat een beurs (de AEX) in principe op de lange termijn een stijgende lijn vertoont en positieve koersbewegingen vaker voorkomen dan negatieve.

Positieve koersbewegingen zijn daarbij over het algemeen minder heftig dan negatieve correctie vanwege de paniek die daar in mee speelt. Overigens komen grote excessieve koersbewegingen op de beurs ook iets vaker voor dan bij normale verdeling.

Vooral uitzonderlijke situaties (zoals de internetcrisis en de kredietcrisis, of corona) blijken veel vaker voor te komen dan het model voorspelt. Het model onderschat de grootte en frequentie van uitzonderlijke situaties. In het jargon heten deze vaker-dan-verwachte afwijkingen ‘fat tails’.

De beurs gedraagt zich dus significant (18%) betrouwbaarder dan normale verdeling.

Dit ondersteunt daarmee ook de strategie om opties te schrijven in plaats van te kopen, omdat de werkelijkheid consistent grotere kans laat zien dan in de optie prijs modellen wordt meegenomen. Opties zijn dus in de praktijk statistisch te duur geprijsd…….

Verder is bekeken of er een verschil zit in perioden met hoge volatiliteit dan wel lage volatiliteit. De resultaten blijken in beide omstandigheden hetzelfde te zijn. Mede daarom is aantrekkelijker om in tijden van hoge volatiliteit opties te schrijven.

Samenvatting

  • Aan de hand van normale verdeling kunnen we de beurs met een zekere betrouwbaarheid voorspellen
  • Met een kans van bijna 80% zullen koersen zich bewegen binnen de volatiliteit
  • Uitzonderlijke situaties zoals een coronacrisis kunnen we echter natuurlijk nooit voorspellen, alhoewel herstel vrijwel altijd volgt
Lid worden van Let's Roar? Bekijk de voordelen die een lidmaatschap met zich meebrengen!
knop
edwin-van-leeuwen
Of blijf op de hoogte van de laatste updates

DIT IS GEEN BELEGGINGSADVIES! BELEGGEN GAAT ALTIJD GEPAARD MET GROTE RISICO’S. OOK KUNT U UW INLEG GEHEEL KWIJTRAKEN.
Dit artikel geeft puur en alleen de persoonlijke mening van de schrijver weer, gebaseerd op de informatie op dat moment. Het is niet als een alwetend advies bedoeld maar slechts als algemene informatie en het is uw eigen verantwoordelijkheid wat u met deze informatie doet. De schrijver aanvaardt geen aansprakelijkheid vanwege deze mening. Beleg nooit met geleend geld en weet dat er altijd grote risico’s zijn verbonden aan beleggen.
Voor meer informatie, lees altijd onze algemene disclaimer op onze website.

AEX-Index 
708,34 €  6,06 €  0.86%  
AMX-Index 
1.021,01 €  3,48 €  0.34%  
AScX-Index 
1.404,35 €  11,50 €  0.83%  
NASDAQ 100 
$12,681.42  $404.62  3.30%  
United States Brent Oil Fund, L 
$33.77  $0.4500  1.35%  
Bitcoin USD 
$31,683.07  $1.00  4.47%  
HANG SENG INDEX 
$21,172.51  $48.58  0.23%  
Nikkei 225 
$27,404.14  $34.71  0.13%  
Dow Jones U.S. Completion Total 
$1,755.13  $48.89  2.87%