Achtergrond

De zin en onzin van gap trading

10 maart 2021
edwin-van-leeuwen
Auteur

Een trading gap ontstaat bij een (significant) koersverschil tussen het sluiten en openen van de markt zonder dat er handel plaats heeft gevonden. Bijvoorbeeld als er belangrijk nieuws uitkomt na sluitingstijd van de beurs. De openingskoers de volgende dag zal dan afwijken van de slotkoers.

Bij bijvoorbeeld de Bitcoin future handel (CME) ontstaat een gap wanneer de markten na het weekend weer opengaan. De CME-markt is immers tijdens het weekend gesloten en de Bitcoin handelt 24/7 door. De slotkoers van CME wijkt dan ook regelmatig af van de nieuwe openingskoers. Hier ontstaat vaak een gap.

Nu is er wat mij betreft niks aan de hand, maar binnen de financiële en crypto community wordt er hevig gediscussieerd over deze gaps en dan met name of een gap altijd gedicht wordt. Er zijn zelfs speciale strategieën en cursussen op het gebied van gaps en gap trading.

Voor sommigen is dit misschien abracadabra, maar voor mij is dit bijzonder interessant omdat niemand mij écht kan uitleggen wat er nu zo bijzonder is aan een gap en waarom een gap altijd gevuld zou moeten worden.

Let’s find out!

Vullen van een Trading Gap

Er is geen enkele reden waarom een gap gevuld moet worden anders dan vanwege natuurlijke bewegingen en self-fulfilling prophecy.

Als iedereen ‘gelooft’ dat de gap gevuld wordt dan gebeurt dat ook. Ik noem dat maar even het kudde en schaap effect.

Want om eerlijk te zijn stelt zo’n gap in wezen niks voor. Een gap is wat mij betreft gewoon een ‘tijdsbestekdingetje’.

Waarom wordt er dan beweert dat een gat ‘altijd’ wordt gevuld? Is dat dan niet zo?

Ja hoor, een gat wordt inderdaad meestal wel opgevuld maar vanwege hele andere redenen dan de ‘deskundigen’ beweren.

Trading gap vullen door niet lineaire trend

De eerste reden dat het gat vaak wordt gedicht is omdat een stijgende of dalende trend meestal niet volstrekt lineair verloopt maar in pieken en dalen. Ik laat het je zien:

 

Aandeel X is een gewoon aandeel dat in een bullmarkt hortend en stotend stijgt. Kenmerkend is dat er soms een terugval is, waarna een stijging volgt. Dus als het aandeel op enig moment op € 10 staat, is er een zeer grote kans dat hij nog een keer op € 10 komt. Sterker nog: waarschijnlijk zelfs meerdere keren, al naar gelang de tijdhorizon.

Eigenlijk is en doet een gap niks anders dan welk willekeurig moment ook. Het enige verschil is dat een gap in een grafiek een duidelijk “dingetje” is en dat men zich daar dan onevenredig op gaat focussen.

Vooral technische analisten zien de  gap als een steun of weerstand en gaan daar dan allerlei gap-strategieën  omheen bedenken.

En ja, als genoeg partijen na een opwaartse gap short gaan op het aandeel, omdat het waarschijnlijk weer naar beneden zal gaan om het gat op te vullen, dan komt er een enorm aanbod op de markt. De koers zal inderdaad dalen en zodoende het gat vullen.

Dit is de selffulfilling prophecy.

knop

Trading gap onstaat door overdreven reacties

De tweede reden is dat bij grote pieken en dalen -waardoor er een groot gap ontstaat – vaak sprake is van nieuws waarop overdreven optimistisch of pessimistisch wordt gereageerd.

Na deze overdreven reactie zal het aandeel of de Bitcoin weer logisch en natuurlijk terugvloeien naar normale levels.

De meeste trading gaps worden gevuld

Of het nu wel of niet rationeel is, het blijft een verschijnsel dat gaps in bijna alle gevallen worden gevuld. Niks ergs aan want daarna vervolgt het aandeel meestal gewoon weer zijn weg.

Voor de long only- belegger hoeft dit geen enkel probleem te zijn omdat de onderliggende asset na het vullen van de gap zijn normale gang zal gaan. De meeste gaps (common  gaps) zijn slechts tijdelijke hiaten in een trend.

 

Zijn deze zogenoemde trading gaps gevaarlijk?

De enige gap die voor een ommekeer kan zorgen en voor de belegger zeer belangrijk kan zijn, is de zogenaamde exhausting gap (uitputting). Dit is een variant die het vaakst wordt opgevuld omdat deze het einde van een prijstrend aangeeft en daarna in omgekeerde trend verdergaat.

Deze gap geeft dus aan of een bodem of een top is bereikt en is daarom zeer belangrijk om te onderkennen.

Kanttekening is wel dat deze niet vaak voor komt en altijd gepaard gaat met extreem hoge volumes.

Deze uitzonderlijke gap treedt op na een te snelle stijging of daling als gevolg van totale wanhoop, paniek of euforie en deze gaps worden meestal binnen een week gedicht.

Het zijn duidelijke overbought of oversold situaties. Situaties waarbij respectievelijk te veel Bitcoins hoog zijn gekocht of te veel Bitcoins laag zijn verkocht.

EXHAUSTING GAPS WORDEN SNEL GEDICHT, MEESTAL BINNEN ENKELE DAGEN

 

De meeste gaps zijn verder onschuldig voor diegene met een lange investeringshorizon en zijn alleen interessant voor korte termijn traders van belang tijdens hun zogenaamde gap-strategie.

Niet alle trading gaps worden gedicht

De meest interessante gap is de zogenaamde break-out of breakaway gap die voor een nieuwe impuls zorgt (acceleratie in dezelfde richting). Deze wordt niet snel gevuld. A new trend is born!

Vaak breekt de koers met deze gap ook – na een wat stillere (consolidatie)periode- boven een technische weerstand uit. Indien de gap met een hoog volume gepaard gaat is behoorlijk veel enthousiasme of teleurstelling in de markt nodig om een dergelijke uitbraak te forceren.

En: hoe steiler en meer onderbouwd, hoe geringer de kans dat het gat gedicht wordt.Een runaway gap wordt ook niet snel gevuld maar omdat deze een trend voortzet en minder stijl verloopt dan een breakaway gap, zal deze vanwege de natuurlijke bewegingen van een aandeel toch ooit gedicht worden.

Hoe langer het dichten op zich laat wachten hoe lager de kans is dat traders dit gat nog kunnen (of willen) dichten.

In een overzicht:

Conclusie

De daling of stijging van Bitcoin of een aandeel gaat meestal gepaard met pieken en dalen.

Door deze natuurlijke trendbewegingen komt een bepaalde prijs van de onderliggende waarde vaker dan één keer voor.

Dit fenomeen is wat mij betreft de belangrijkste reden voor het feit dat de meeste gaps worden gevuld.

Daarnaast wordt dit vulproces verstrekt door technische traders die de gaten door middel van een kinda selffulfilling prophecy weer recht-traden. Dit doen zij door met grote volumes short of long te gaan.

Dit zijn dan meestal korte hiccups in een doorgaans continuerende trend en voor de lange termijn belegger irrelevant.

De enige daadwerkelijk ‘evil-gap’ ontstaat wanneer de markt volledig is uitgeput (exhausting gap) en men na een laatste stuiptrekking het strijdveld weer snel verlaat. Twee kernelementen: snel gedicht (enkele dagen) en gepaard met hoge volumes.

Wanneer het dichten langer dan een week op zich laat wachten is de kans op een exhausting gap redelijk gering en zal het eerder een breakaway gap zijn.

Voor de Bitcoin holders die nachten wakker liggen omdat er nog een gap uit 2016 van $200 openstaat : ga er maar vanuit dat die niet gedicht wordt. Dus slaap zacht.

knop

DIT IS GEEN BELEGGINGSADVIES! BELEGGEN GAAT ALTIJD GEPAARD MET GROTE RISICO’S. OOK KUNT U UW INLEG GEHEEL KWIJTRAKEN.
Dit artikel geeft puur en alleen de persoonlijke mening van de schrijver weer, gebaseerd op de informatie op dat moment. Het is niet als een alwetend advies bedoeld maar slechts als algemene informatie en het is uw eigen verantwoordelijkheid wat u met deze informatie doet. De schrijver aanvaardt geen aansprakelijkheid vanwege deze mening. Beleg nooit met geleend geld en weet dat er altijd grote risico’s zijn verbonden aan beleggen.
Voor meer informatie, lees altijd onze algemene disclaimer op onze website.

AEX-Index 
778,26 €  5,70 €  0.74%  
AMX-Index 
1.076,48 €  0,7000 €  0.07%  
AScX-Index 
1.409,01 €  0,9900 €  0.07%  
NASDAQ 100 
$15,266.17  $218.32  1.45%  
United States Brent Oil Fund, L 
$23.82  $0.2300  0.97%  
Bitcoin USD 
$43,225.10  $964.68  2.28%  
HANG SENG INDEX 
$24,952.35  $824.55  3.42%  
Nikkei 225 
$27,772.93  $305.73  1.11%  
Dow Jones U.S. Completion Total 
$2,026.39  $34.33  1.72%