Extern nieuws - Belegger.nl

Wanneer houdt deze inflatie op?

5 mei 2022

Om de gestegen inflatie in de wereld te begrijpen, moeten we niet alleen kijken naar vraag en aanbod, maar ook naar het effect dat de pandemie erop heeft. En daar komt de oorlog in Oekraïne nog als extra factor bij, schrijft Koichi Hamada – professor aan Yale en adviseur van voormalig premier Abe – in een commentaar op Project Syndicate.

Belangrijke punten

    • Na langdurig lage inflatie schiet de geldontwaarding ineens door het dak
    • Deze inflatie komt niet door verstoring van vraag of aanbod, maar door een virus
    • Daar komt nog een oorlog met strenge sancties overheen

Het kan verkeren…

Het is nog niet zo lang geleden dat de grote economieën in deze wereld moeite hadden om zelfs maar een milde inflatie te bereiken. De beleidsmakers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone faalden in hun doelstelling van 2% jaarlijkse prijsgroei.

Maar een klein virus veranderde de wereld drastisch. Twee jaar later maakt iedereen zich zorgen over de snel stijgende inflatie en hoe die kan worden beteugeld.

Waar ligt de bron?

Over het algemeen ontstaat inflatie wanneer de vraag naar goederen of diensten groter is dan het aanbod ervan. Dit treedt meestal op wanneer de vraag wordt gestimuleerd door een ruim monetair of fiscaal beleid. Prijzen en productie stijgen dan. Evenzo doet kosteninflatie zich voor wanneer bijvoorbeeld de prijzen van energie en grondstoffen stijgen. In dat geval stijgen de prijzen, maar daalt de productie.

Maar in de coronapandemie was er een ander mechanisme aan het werk. De inflatie werd veroorzaakt door de moeilijkheid om vraag en aanbod op de markt op elkaar af te stemmen. Het virus belemmerde veel handelsmogelijkheden, niet alleen in de detailhandel maar ook in luchtvaart, horeca en vele andere sectoren. De vraagcurve en de aanbodcurve bleven dezelfde als vóór de pandemie. De mensen wilden nog steeds consumeren en producenten leveren. Maar door het ontbreken van mogelijkheden om vraag en aanbod veilig op elkaar af te stemmen, gingen handelsmogelijkheden verloren.

Vraag en aanbod werd ontregeld door een virus

Het virus dreef een wig tussen de vraag- en aanbodcurve. Door de beperkte mogelijkheden ontstond er een verschil tussen de vraag- en de aanbodprijs. Het is een verticale wig in de grafiek. De lengte van die breuklijn vertegenwoordigt de kosten om handel nog veilig doorgang te laten vinden.

De hogere prijs die de consument moet betalen, is het symptoom van inflatie. Deze vorm van inflatie gaat gepaard met beperkte of zelf onbestaanbare handelsmogelijkheden.

Is deze inflatie dan van voorbijgaande aard?

Een inflatie veroorzaakt door Covid-19 zal kortgezegd moeten afnemen wanneer de oorzaken die de handelsmogelijkheden beperken, verdwijnen.

Als beleidsmakers de verminderde handel als ongewenst beschouwen, zullen zij proberen om óf de consumptie te verhogen door de vraag te stimuleren, óf de aanbodketens intact te houden door producenten te subsidiëren. Veel regeringen hebben dit gedaan. Dergelijk beleid is echter inflatoir voor de economie als geheel en kan een bron worden van volwaardige vraaginflatie.

Bovendien hogere inflatieverwachtingen de geldontwaarding juist aanjagen. Jason Furman, professor in Harvard, heeft onlangs voor deze mogelijkheid gewaarschuwd. Hij kenschetst de situatie in de VS vooral als inflatie die door een toegenomen vraag wordt gedreven.

De prijzen zijn gestegen naarmate herstel optrad. En dat herstel kwam sneller dan verwacht. Furman maakt zich vooral zorgen over de aanhoudende effecten van een toename van de vraag als gevolg van de enorme steunpakketten van de Amerikaanse president Joe Biden. Er is veel geld beschikbaar om te besteden.

Lees hier het artikel: ‘Inhaalvraag jaagt prijzen op, niet de problemen in de toeleveringsketen’

Oorlog komt bovenop de strijd tegen een virus

De wereld is niet alleen in strijd met een virus. Daarbovenop komt de inval van Rusland in Oekraïne. Dat zorgt voor een andere bron van inflatoire druk. Het Westen kijkt bij de strenge sancties tegen Rusland ook naar olie en gas en dat leidt tot een stijging van de relatieve prijs van fossiele brandstoffen. Door deze sancties zal de inflatie toenemen.

Het is een pijnlijke maar misschien wel noodzakelijke keuze voor het Westen om Rusland te straffen. Het conflict kan nog lang duren en het sanctiebeleid zal wereldwijd offers van vraag en aanbod vragen. Dat betekent dat we de effecten van hogere energieprijzen – en dus een hogere inflatie – nog wel enige tijd zullen voelen, denkt Hamada.

Bekijk ook: ‘Geen zorgen over inflatie, blijf gewoon belegd’

AEX-Index 
703,44 €  2,25 €  0.32%  
AMX-Index 
1.015,43 €  8,28 €  0.82%  
AScX-Index 
1.393,54 €  1,48 €  -0.11%  
NASDAQ 100 
$12,854.76  $306.39  2.44%  
United States Brent Oil Fund, L 
$34.36  $0.4700  1.39%  
Bitcoin USD 
$30,270.53  $65.95  0.22%  
HANG SENG INDEX 
$21,082.13  $212.81  -1.00%  
Nikkei 225 
$27,413.88  $44.01  -0.16%  
Dow Jones U.S. Completion Total 
$1,764.96  $48.72  2.84%