Extern nieuws - Belegger.nl

Op zoek naar meer stabiliteit binnen uw aandelenportefeuille?

18 januari 2022

Het jaar 2021 was het jaar van economisch herstel en hoge aandelenrendementen. Voor 2022 wordt verwacht dat de economische groei zal normaliseren, met mogelijke koersbeweeglijkheid tot gevolg. Bent u op zoek naar meer stabiliteit in uw aandelenportefeuille, dan biedt factorbeleggen mogelijk uitkomst.

Wat is factorbeleggen?

Aandelen zijn te groeperen op grond van eigenschappen. Een stijlfactor is simpel gezegd een bepaalde eigenschap van een aandeel waarvan wetenschappelijk is uitgezocht hoeveel extra rendement die heeft meegebracht. De behaalde rendementspremie is dan getoetst over verschillende looptijden, deelmarkten, regio’s, marktsituaties enzovoorts. Voorbeelden van stijlfactoren zijn waardering (Value) en lagere beweeglijkheid (Minimum Volatility).

Factorbeleggen: actief of passief?

Passieve beleggers proberen zo nauwkeurig mogelijk het rendement te volgen van een marktindex. Actieve beleggers proberen deze marktindex te verslaan door het selecteren van individuele aandelen. In de praktijk blijkt het lastig om na aftrek van kosten consistent de marktindex te verslaan. De outperformance van de weinige managers die hier wel in slagen, is vaak volledig te verklaren doordat ze stijlfactoren meenemen.  

Factorbeleggers streven, net als actieve beleggers, een hoger rendement na dan de conventionele marktindex. Dit doen zij door structureel en systematisch stijlfactoren te overwegen. Bijkomend voordeel is dat er ook stijlfactorindices bestaan om te volgen, waardoor factorbeleggen relatief goedkoop te implementeren is. Wie belegt in stijlfactoren begeeft zich dus op het snijvlak van passief en actief beleggen.

Waarde- en groeiaandelen

Een klassiek voorbeeld van een stijlfactor is het verschil tussen waarde- en groeiaandelen. ‘Waarde’ is een voorbeeld van een wetenschappelijk bewezen stijlfactor. Waarde-aandelen zijn over het algemeen de gevestigde ‘saaiere’ aandelen. Beleggers in waarde-aandelen vinden het belangrijk dat zij een goede prijs betalen voor de verwachte winstgroei. Kenmerkend voor waarde-aandelen is dat die relatief veel dividend uitkeren.

Groeiaandelen zijn de tegenhanger van waarde-aandelen. Beleggers in groeiaandelen zijn bereid om een hogere prijs te betalen voor het groeipotentieel van een innovatief groeibedrijf. Winstgroeiverwachtingen zijn voor dit soort bedrijven daarom vaak hooggespannen en belangrijk voor de koersontwikkeling. Deze bedrijven geven doorgaans de voorkeur aan winst herinvesteren boven dividend uitkeren.

Rentegevoeligheid

Door de stijgende inflatiecijfers – en de daardoor gewijzigde toon van de Amerikaanse centrale bank – zijn renteverwachtingen de laatste maanden gestegen. De impact van een rentestijging kan per bedrijf verschillen, maar is in de regel negatief voor groeiaandelen. Voor groeiaandelen ligt het zwaartepunt   voor de koersbepaling (groeiverwachtingen) verder in de toekomst dan voor waarde-aandelen. Groeiaandelen zijn mede hierdoor rentegevoeliger.

Januari 2022

In de eerste weken van dit jaar hadden technologie-aandelen het moeilijk. Zo daalde de AEX (veel tech-aandelen) met 2% en de Amerikaanse Nasdaq zelfs met 3,6%. De iShares MSCI World Value ETF behaalde daarentegen een rendement van +3,3%. Binnen de categorie waarde-aandelen zijn sectoren als energie,  materialen en financials vaak sterker vertegenwoordigd. Voor deze sectoren pakten de stijgende rente en grondstofprijzen een stuk gunstiger uit dan voor groeiaandelen in de technologiesector. Een hogere allocatie naar waarde-aandelen kan dus een schokdemper zijn voor stijgende inflatieverwachtingen.

Spreiding

Beleggen in stijlfactoren vergt soms veel geduld en stalen zenuwen. Waarde-aandelen hebben bijvoorbeeld sinds 2007 een langdurige periode van underperformance laten zien ten opzichte van groeiaandelen. Daarom is het verstandig om te spreiden over meerder stijlfactoren zoals Minimum Volatility, Quality, Size en Momentum. De verschillende stijlfactoren reageren verschillend op diverse marktomstandigheden, waardoor u bovendien kunt profiteren van spreidingsvoordelen.

Jaap Steur is sinds 2018 werkzaam bij Axento Vermogensbeheer. Hij is als portfoliomanager verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de klantportefeuilles van Care IS en Axento Vermogensbeheer.

AEX-Index 
702,58 €  7,96 €  1.15%  
AMX-Index 
1.032,61 €  12,27 €  1.20%  
AScX-Index 
1.388,42 €  17,39 €  1.27%  
NASDAQ 100 
$12,564.10  $320.52  2.62%  
United States Brent Oil Fund, L 
$31.92  $0.8500  -2.59%  
Bitcoin USD 
$30,200.84  $165.91  0.55%  
HANG SENG INDEX 
$20,602.52  $652.31  3.27%  
Nikkei 225 
$26,659.75  $112.70  0.42%  
Dow Jones U.S. Completion Total 
$1,708.55  $47.93  2.89%