Extern nieuws - Belegger.nl

Duurzaam beleggen kent winnaars en verliezers

7 juni 2022

In 2022 zagen beleggers in wereldwijde aandelen hun portefeuille met bijna 8% dalen. Gangbare duurzame portefeuilles* daalden in deze periode met wel 12%. Maar er waren ook duurzame strategieën die juist beter presteerden dan gemiddeld. Waardoor worden deze verschillen veroorzaakt? En waar moet u als belegger op letten?

Aandelen met een hoger duurzaamheidsprofiel hebben over het algemeen een hogere allocatie naar groeiaandelen. Kenmerkend voor groeiaandelen is het vooruitzicht op een potentieel sterke toekomstige groei op de langere termijn.

Beleggers zijn vanwege deze hoge groeiverwachtingen bereid om een relatief hoge prijs te betalen voor de verwachte geldstromen op de kortere termijn. Mede hierdoor zijn deze aandelen relatief duur. Dit komt tot uiting in hogere waarderingsmaatstaven zoals de koers-winstverhouding.

Groeiaandelen zwaar geraakt

Stijgende inflatie, de oorlog in Oekraïne, nieuwe lockdowns in China en een haperende toeleveringsketen maakten dit jaar de groeiverwachtingen voor groeiaandelen onzekerder. Daarnaast moesten deze groeiverwachtingen verdisconteerd worden tegen een hogere marktrente.

Omdat de verwachtingen een relatief lange tijdshorizon hebben, zijn deze aandelen gevoeliger voor een rentestijging. Door deze combinatie van factoren daalden de koersen van de hoger gewaardeerde groeiaandelen relatief sterk.

Sectorblootstelling

Een mandje met duurzame aandelen heeft vaak een wat lager gewicht naar bedrijven binnen de energiesector.

Binnen deze sector zijn bedrijven actief zoals Exxon Mobil, Chevron en Shell. Door de stijgende energie- en grondstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, waren energiebedrijven dit jaar met afstand de best presterende bedrijfssector. Een lagere gewicht naar de energiesector resulteerde daarom in een lager rendement.

Regionale blootstelling

Bedrijven die gevestigd zijn op het Europese continent scoren over het algemeen relatief goed op duurzaamheid. Hierdoor zijn Europese aandelen nadrukkelijker aanwezig binnen de duurzame portefeuille.

Europese aandelen daalden in 2022 echter relatief sterk. Een verklaring hiervoor is dat de Europese economie kwetsbaarder is voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Hierbij valt te denken aan de hoge afhankelijkheid van Russisch aardgas. Daarom droeg een hogere allocatie naar Europese bedrijven bij aan een lager rendement van duurzame aandelen.

Er waren ook winnaars

Uiteraard visten niet alle duurzame beleggers achter het net. Zo was de situatie anders voor beleggers die duurzaamheid combineerden met stijlfactorbeleggen.

Bij stijlfactorbeleggen wordt de nadruk gelegd op aandelen met specifieke kenmerken, zoals een aantrekkelijke waardering (Value) en een lage koersbeweeglijkheid (Minimum Volatility).

Duurzame beleggingsstrategieën waarbij de verschillende stijlfactoren werden gecombineerd, behaalden in sommige gevallen een rendement dat 3 procentpunt hoger lag dan dat van het niet-duurzame marktgemiddelde. Let wel: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Op zoek naar de juiste balans

Dit jaar werd maar weer eens duidelijk dat een goede spreiding over bedrijfssectoren en geografische regio’s van belang kan zijn voor de stabiliteit van uw beleggingsportefeuille. Daarnaast bleek ook dat het overwegen van groeiaandelen van tijd tot tijd gepaard kan gaan met behoorlijk wat beweeglijkheid.

Wij geloven dat u door duurzaam te beleggen kunt bijdragen aan een betere wereld, zonder dat u daarbij rendement hoeft in te leveren. Belangrijk hierbij is wel dat u voorkomt dat een duurzamere portefeuille resulteert in ongewenste consequenties voor uw portefeuillesamenstelling.

*In deze column is de iShares MSCI World Socially Responsible Investment UCITS ETF gekozen als ‘gangbare duurzame portefeuille’. Deze wordt vergeleken met de ‘normale’ iShares MSCI World UCITS ETF. Beide bestaan uit wereldwijd gespreide Mid- en LargeCap aandelen uit ontwikkelde landen.

Jaap Steur is sinds 2018 werkzaam bij Axento Vermogensbeheer. Hij is als portfoliomanager verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de klantportefeuilles van Care IS en Axento Vermogensbeheer.

AEX-Index 
709,14 €  2,68 €  -0.38%  
AMX-Index 
1.024,82 €  0,1600 €  -0.02%  
AScX-Index 
1.401,35 €  2,70 €  -0.19%  
NASDAQ 100 
$12,711.68  $112.05  0.89%  
United States Brent Oil Fund, L 
$35.39  $0.5100  1.46%  
Bitcoin USD 
$30,306.36  $783.79  2.65%  
HANG SENG INDEX 
$21,897.83  $366.16  1.70%  
Nikkei 225 
$28,201.25  $257.30  0.92%  
Dow Jones U.S. Completion Total 
$1,775.58  $25.39  1.45%